a2
THUỐC
27/03/2017
a4
THỨC ĂN TÔM GIỐNG ARTEMIA
27/03/2017
a3

Cung cấp các loại hóa chất, vật tư, thức ăn …Phục vụ xử lý nước và nuôi trồng thủy sản. Đội ngủ Tư vấn và Chia sẻ kinh nghiệm cho năng xuất cao.