a1
HÓA CHẤT
27/03/2017
a3
THỦY SẢN
27/03/2017
a2

Cung cấp các loại hóa chất, vật tư, thức ăn …Phục vụ xử lý nước và nuôi trồng thủy sản. Đội ngủ Tư vấn và Chia sẻ kinh nghiệm cho năng xuất cao.