CHLORINE
27/03/2017
HÓA CHẤT
27/03/2017

Saponin là hoạt chất từ cây bã trà, được sản xuất và sử dụng dưới dạng bột, không gây ảnh hưởng nhiều đến tôm và đặc biệt chỉ gây độc với cá nên được dùng để diệt các loại cá tạp trong ao nuôi tôm.