An Minh Thức luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhà nông