22/05/2020

KMNo4 Thuốc tím / Kali Pemanganat

KMNo4 Thuốc tím / Kali Pemanganat  KMNo4 Thuốc tím : loại hóa chất công nghiệp được sử dụng như một chất sát trùng, xử lý nước được ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm, sát khuẩn thực phẩm, nuôi trồng thủy hải sản và dùng trong một số công tác […]